×

Privacyverklaring

Wij begrijpen dat u uw persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Bos Performance Management / Bos Business Training houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als u diensten van ons afneemt dan hebben wij uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In de AVG verklaring op deze website leggen wij uit welke gegevens wij van u nodig hebben en waarvoor deze gebruikt worden.

TOP